Εξυπηρέτηση Πελατών: 6996628700 Δευ - Σαβ : 9.00 - 18.00

Διαχειριση Εργων – Τεχνικοι Συμβουλοι

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου (Project Management), διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού, υλοποίηση κάθε έργου.

 

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους φορείς σε όλα τα θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία.

 

Παρέχονται αυτοτελείς και πλήρεις τεχνικές, νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι στόχοι των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας.

 

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 

 • Στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση
 • Κοστολόγηση και χρηματοοικονομική παρακολούθηση
 • Έλεγχος και διαχείριση μελετών
 • Επιλογή συστήματος δημοπράτησης
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης
 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη
 • Διαχείριση κατασκευής
 • Συστήματα διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης