Εξυπηρέτηση Πελατών: 6996628700 Δευ - Σαβ : 9.00 - 18.00

Μελετες Εργων

Τι προσφέρουμε

Μελέτες Έργων

Η δυναμική μας στην πράξη

Η ΑΚΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί από τα πρώτα xρόνια λειτουργίας της, μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που επενδύει συνεχώς στην κατάρτιση του στελεχιακού της δυναμικού και την υλικοτεχνική της υποδομή.

Οι δραστηριότητες της εκτείνονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό.

Συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία σε δημόσια σε ιδιωτικά έργα και σε έργα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Η πολυετής εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το σύνολο των διεργασιών που εκτελεί, οδήγησε σε μία φιλοσοφία ολιστικής προσέγγισης των έργων που αναλαμβάνει, συνυπολογίζοντας όλους τους τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες προς ένα άριστο οικονομοτεχνικά αποτέλεσμα.

Εξελίσσεται συνεχώς στον τομέα των Αρχιτεκτονικών-Στατικών Μελετών και Εφαρμογών, του Ποιοτικού Ελέγχου Τεχνικών Υλικών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε πολύπλοκα τεχνικά έργα μεγάλης και μικρότερης κλίμακας, δίνοντας σε κάθε έργο την ίδια προσοχή στην τεχνική αρτιότητα και ποιότητα.
Καινοτομεί προτείνοντας λύσεις και εφαρμογές στην αιχμή της επιστημονικής γνώσης καθώς είναι σε συνεχή επαφή με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς.
Αναπτύσσεται συνεχώς εκπονώντας μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού (strategic business plan) 10ετίας θέτοντας συνεχώς νέους στόχους. Με αυτά τα εργαλεία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά την τελευταία δεκαετία παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς και τις επιστημονικές εξελίξεις, ενισχύοντας τις στρατηγικές της μονάδες λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα επίπεδα λειτουργίας (εταιρικό-επιχειρηματικό-λειτουργικό).
Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001-2015 για όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

Μελέτες
Αρχιτεκτονικές

Κατά την διαδικασία έκδοσης Άδειας Δόμησης έχουν μελετηθεί πλήθος κτηριακά

Μελέτες
Στατικες
Ανάλυση κατασκευών, σύνταξη στατικών μελετών για όλη την γκάμα των υλικών (μπετόν, χάλυβας, ξύλινα, σύμμεικτα, φέρουσα τοιχοποιία ).

Μελέτες στατικής ενίσχυσης κτηρίων με βλάβες από σεισμό, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης.

Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικές
Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων έργων υποδομής
Μελέτες θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ
Μελέτες για εγκαταστάσεις θέρμανσης
Μελέτες
Τοπογραφικές
Τοπογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές Κτηματολογίου.
Μελέτες
Ενεργειακής Απόδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική.

Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδότηση Μονάδων Συλλογής, Μεταφοράς και Αποθήκευσης Στερεών – Μη Επικινδύνων και Επικινδύνων Αποβλήτων καθώς και Διαλυτηρίων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Μελέτες
Άδειες Λειτουργείας

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση:

  • Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών
  • Επαγγελματικών Εργαστηρίων

Μελέτες
Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Ο Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός των Κτιρίων και του Δομημένου Περιβάλλοντος ενσωματώνει υψηλών απαιτήσεων περιβαλλοντικά κριτήρια και διαδικασίες ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης για όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων: από την κατασκευή τους και τη λειτουργία τους μέχρι και την αποδόμησή τους.

Μελέτες
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή αλλιώς βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.